Ομιλία Δρ Παναγιώτη Δημόπουλου με θέμα ”Η Φυτική Βιοποικιλότητα της Ελλάδας: Ένα μοναδικό Φυσικό Κεφάλαιο”

Στη συνάντηση του ΡΟ Πάτρα της Δευτέρας 21-1-2019, προσκεκλημένος ομιλητής
ήταν ο Δρ Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας του
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το θέμα της ομιλίας του  ήταν:
"Η Φυτική Βιοποικιλότητα της Ελλάδας: Ένα μοναδικό Φυσικό Κεφάλαιο"
Ο Καθ. Κ. Δημόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνος για την
προετοιμασία και την έκδοση σε 10 τόμους της χλωρίδας της Ελλάδας (Flora of
Greece), 110 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική που υπάρχει μέχρι σήμερα
«Χλωρίδα της Ελλάδας (Conspectus Flora Graeca, 1904-1908)»,  παρουσίασε με τη
θαυμάσια ομιλία του τον ιδιαίτερα εντυπωσιακό πλούτο της Ελλάδος, όσον αφορά
στην χλωρίδα και τη βλάστηση, την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το
Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της
εφαρμογής πολιτικών για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα με έμφαση στο
δίκτυο Natura 2000. Αξιομνημόνευτη είναι επίσης και η προσπάθεια της πλήρους
ανακαίνισης και του εκμοντερνισμού του αντίστοιχου Μουσείου που λειτουργεί και
για εκπαιδευτικούς, πέραν των ερευνητικών, σκοπούς στο κτήριο του Τμήματος
Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών.
Με το πέρας της ομιλίας οι ακροατές απηύθυναν πλήθος ερωτήσεων στο
διακεκριμένο ομιλητή και η συζήτηση διήρκεσε επί μακρόν.

Η παρουσίαση της ομιλίας διαθέσιμη με ένα κλικ εδώ  part1    part2