Ομιλία «Η μαθησιακή κρίση απειλεί το μέλλον της χώρας: Μύθος ή πραγματικότητα;»

Στη συνάντηση του ΡΟ Πατρών της 26 ης Νοεμβρίου 2018 ομιλητής ήταν ο κ.
Δημήτρης Κουνιάκης, Διευθυντής του ΦΞΓ «ΜΕΛΛΟΝ», με θέμα της ομιλίας του:
«Η μαθησιακή κρίση απειλεί το μέλλον της χώρας: Μύθος ή πραγματικότητα;»
Ο κ. Κουνιάκης πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσίαση του ιδιαίτερα ευαίσθητου
αυτού για το μέλλον της χώρας μας θέματος. Η άποψή του στηρίζεται στο ότι «Η
Παιδεία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης!», ή όπως είπε και ο Αδαμάντιος Κοραής «Πολιτεία, η οποία δεν έχει
βάση την Παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Τα συγκριτικά στοιχεία από
όλον τον κόσμο και τα εύστοχα γραφικά έκαναν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την
ομιλία του. Ακολούθησε μακρά συζήτησις και ανταλλαγή απόψεων.
Τον απολαύσαμε και τον ευχαριστούμε θερμά!

Η παρουσίαση διαθέσιμη με ένα κλικ…