Ομιλία του βΔ Χρήστου Ασημακόπουλου με θέμα την “Ιστορία του Αγίου Όρους” 3-12-18

Φωτογραφικό υλικό από την ομιλία του βΔ  Χρήστου Ασημακόπουλου στη συνάντηση του ΡΟ Πάτρα της
3ης Δεκεμβρίου 2018, με θέμα την “Ιστορία του Αγίου Όρους”.