Τα γενόσημα Φάρμακα και το κόστος των νέων ακριβών Θεραπειών. Επηρεάζεται η επιβίωση;

Τα γενόσημα Φάρμακα και το κόστος των νέων ακριβών Θεραπειών. Επηρεάζεται η επιβίωση;

Τα γενόσημα Φάρμακα και το κόστος των νέων ακριβών Θεραπειών. Επηρεάζεται η επιβίωση;