Ανάλαβε δράση

Βοηθήστε να δημιουργήσουμε αλλαγή με διάρκεια σε κοινότητες ανά τον κόσμο.

Γνωρίζετε το έργο μας στην κοινότητα που ζείτε – και σε όλο τον πλανήτη;

Οι Ροταριανοί, ενωμένοι στην κοινότητά τους και σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας  για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας. Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στις ακόλουθες έξι περιοχές:

  1. Προώθηση της ειρήνης,
  2. πρόληψη ασθενειών,
  3. πρόσβαση σε καθαρό νερό και καλλίτερες συνθήκες υγιεινής,
  4. βελτίωση της υγείας μητέρας και παιδιού,
  5. αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και
  6. βοήθεια στην ανάπτυξη των κοινοτήτων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών (από το 1979) μεγάλες προσπάθειες έχουν καταβληθεί για την εκρίζωση της Πολιομυελίτιδας, με αποτέλεσμα εστίες της ασθένειας αυτής να υπάρχουν σε τρεις μόλις χώρες του κόσμου.

Η προσφορά σας στο Ρόταρυ είναι και προσφορά στην κοινότητά σας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ρόταρυ είναι ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος Οργανισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί σχεδόν το 90% των προσόδων του για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του.