Οι απόφοιτοι του Ροταριανού Ιδρύματος

Οι απόφοιτοι του Ροταριανού Ιδρύματος είναι περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι, που έχουν λάβει χορηγίες προγραμμάτων από το Ίδρυμα από το 1947. Στους αποφοίτους του Ροταριανού Ιδρύματος περιλαμβάνονται οι Πρεσβευτικοί Υπότροφοι, οι Ροταριανοί Εταίροι Παγκόσμιας Ειρήνης, οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων Ανταλλαγής Ο. Μελέτης και οι αποδέκτες των Ροταριανών Χορηγιών για Καθηγητές Πανεπιστημίου και των Χορηγιών Εθελοντικής Δράσης (παλαιά προγράμματα).

Οι απόφοιτοι του Ροταριανού Ιδρύματος είναι ταλαντούχα και αφοσιωμένα άτομα, που γνωρίζουν καλά το Ρόταρυ και μοιράζονται το όραμά του, της παγκόσμιας κατανόησης και της ειρήνης. Διατίθενται να ομιλούν σε Ροταριανές εκδηλώσεις ή να συμμετέχουν σε Ροταριανά προγράμματα. Οι απόφοιτοι είναι εξαιρετικοί συνήγοροι του Ιδρύματος, επειδή αυτοί δίνουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» των Ροταριανών προγραμμάτων και το αίσθημα της αποστολής στην παγκόσμια κοινότητα.

Οι απόφοιτοι υπηρετούν, ως εθελοντές σε προγράμματα κοινοτικής και διεθνούς δράσης και είναι υποψήφια μέλη των Ροταριανών Ομίλων και δωρητές του Ροταριανού Ιδρύματος.

Κάθε Περιφέρεια μπορεί να προτείνει έναν επιφανή απόφοιτο κατ’ έτος, για να λάβει το Βραβείο Προσφοράς των Αποφοίτων στην Ανθρωπότητα, την υπέρτατη τιμή του Ιδρύματος προς τους αποφοίτους.

Οι Σύνδεσμοι των Αποφοίτων του Ρ.Ι. είναι μέλη ενός Δικτύου Αποφοίτων Διεθνώς. Έχουν κάποια κοινή γεωγραφική περιοχή ή κάποιο κοινό δεσμό, που τους ενώνει στην προσφορά και συναδέλφωση. Υπάρχουν 68 ενεργοί Σύνδεσμοι παγκοσμίως και ο αριθμός τους μεγαλώνει.