Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γουρζή Άννα

Α΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Ραγκαβάνης Γιώργος

Β΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Ξένος Ντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναστασοπούλου Χαρά

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βόμβας Θανάσης

ΤΑΜΙΑΣ: Ραγκαβάνης Γιώργος

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΕΙΑ: Πολιτοπούλου Φαίη, Κωνσταντακόπουλος Χρήστος

ΥΠ/ΟΣ Ρ.Ι: Κατσίλας Γιώργος

ΥΠ/Η ΜΕΛΩΝ & Ρ. Π.: Μπαρού Αλεξάνδρα

ΚΟΣΜΗΤΩΡ: Ρόδη Διονυσία, Κάνου Ειρήνη

ΜΕΛΗ: Παγώνης Παν/ης, Νίκα Αριστέα, Νικολακόπουλος Κων/νος, Κυριακόπουλος Βασίλειος