Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΑΓΚΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΟΥΡΖΗ ΑΝΝΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΜΙΑ: ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΩΡ: ΡΟΔΗ ΣΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΟΥ

ΜΕΛΗ: ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ, ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Επιτροπές 2020-21

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων /Συνεργατών: Ξένος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

Επιτροπή Νεότητας και Ανθρωπιστικής Κοινοτικής Ανάπτυξης: Αναστασοπούλου Χαρά (Πρόεδρος)

Επιτροπή παρουσιών και τρόποι ενθάρρυνσης στις συναντήσεις: Νίκα Αριστέα (Πρόεδρος)

Επιτροπή περιοδικού Ομίλου: Κυριακόπουλος Βασίλειος (Πρόεδρος)

Επιτροπή εισδοχών νέων Μελών: Κατσίλας Γεώργιος (Πρόεδρος)

Επιτροπή προγραμμάτων: Κωνσταντακόπουλος Χρήστος (Πρόεδρος)