Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασοπούλου Χαρίκλεια

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανάσιος Βόμβας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Κουρνιώτης

ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Ραγκαβάνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άννα Γουρζή -​​ Κων/νος Ξένος -​​ Κων/νος  Τσεπραηλίδης

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2023-2024: Κων/νος Νικολακόπουλος

ΚΟΣΜΗΤΩΡ: Διονυσία Ρόδη – Ειρήνη Κάνου – Αλεξάνδρα Μπαρού

ΥΠ/ΟΣ Ρ.Ι: Γεώργιος Κατσίλας

ΜΕΛΗ:  Άντωνιος Μίντζας – ​Χαράλαμπος Σερέτης -​Νικόλαος Kατσιάκης