Έργο Βελτιστοποίησης της Μονάδας Διάγνωσης Παιδικού Καρκίνου στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Ολοκληρώθηκε το Global  Grant που οργάνωσaν οι ΡΟ Λευκωσία-Λευκοθέα και Λευκωσία-Σαλαμίς αξίας 68.500 $ ΗΠΑ για το νέο Έργο Βελτιστοποίησης της Μονάδας Διάγνωσης Παιδικού Καρκίνου στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Η συμμετοχή του ΡΟ Πάτρα ανήλθε στο ποσόν των 700 €