Τι είναι το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary Foundation)

Ένα Ίδρυμα που θα διαχειριζόταν τα χρήματα για τα Διεθνή Προγράμματα και τις δραστηριότητες του Διεθνούς Ρόταρυ, ήταν το όνειρο του 6ου προέδρου του Δ.Ρόταρυ, Arch Klumph που πραγματοποιήθηκε στο Συνέδριο του 1917 στην Atlanta της Γεωργίας των Η.Π.Α. με πρώτη εισφορά 26,5 δολαρίων. Το 1928 ορίζεται η πρώτη του Επιτροπή. Το 1931 οργανώνεται σε ίδρυμα και το 1983 μετατρέπεται σε Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α.

Η ουσιαστική του ανάπτυξη ξεκίνησε το 1947 με τις συνεισφορές που δέχθηκε με την ευκαιρία του θανάτου του Πώλ Χάρρις ($1.000.000). Πρώτο Πρόγραμμα του Ιδρύματος ήταν το 1948, με 18 υποτροφίες από 7 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές. Έκτοτε η συνεισφορά του στην ανθρωπότητα είναι συνεχώς αυξανόμενη και γίνεται εξαιρετικά έντονη τα τελευταία έτη.

Αποστολή του Ροταριανού Ιδρύματος είναι η υποστήριξη των προσπαθειών του Διεθνούς Ρόταρυ στην ολοκλήρωση του Σκοπού του Ρόταρυ, της Αποστολής του και η επίτευξη της Παγκόσμιας Κατανόησης και Ειρήνης μέσω τοπικών, εθνικών και διεθνών ανθρωπιστικών, εκπαιδευτικών, και πολιτιστικών προγραμμάτων.

Το Ροταριανό Ίδρυμα παρέχει στους ομίλους την ευκαιρία να συμμετέχουν και να συμβάλουν σε προγράμματα που κάνουν μια πραγματική διαφορά στις ζωές των ανθρώπων σε όλη την υδρόγειο. Τα έσοδα άρα και τα προγράμματα του Ροτ. Ιδρύματος υποστηρίζονται μόνο από τις εθελοντικές προσφορές των Ροταριανών και των φίλων του Ιδρύματος οι οποίοι μοιράζονται το όραμά του για έναν καλύτερο κόσμο.

Arch Klumph

Το Ρ.Ι διοικείται από δικό του συμβούλιο που απαρτίζεται από 13 Θεματοφύλακες. Το Δ.Σ του Ρ.Ι διορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Ρ. κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του Δ.Ρ. Την λειτουργία του Ρ.Ι. διέπουν ο κανονισμός του Διεθνούς Ρόταρυ καθώς και ο ειδικός κανονισμός του Ρ.Ι.