Τι είναι το Rotary

  • Το Ρόταρυ είναι μια οργάνωση που αποτελείται από τους ηγέτες των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων, ενωμένων παγκοσμίως, που χορηγούν ανθρωπιστική προσφορά υπηρεσιών, ενθαρρύνουν τις υψηλές ηθικές αξίες σε όλα τα επαγγέλματα και βοηθούν στην οικοδόμηση της καλής θέλησης και της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο.
  • Το Ρόταρυ είναι ο πρώτος όμιλος προσφοράς υπηρεσιών στο κόσμο. Ο πρώτος Ροταριανός όμιλος ιδρύθηκε στο Σικάγο του Ιλλινόι των Η.Π.Α. την 23η Φεβρουαρίου 1905.
  • Το Ρόταρυ έχει ως μέλη του περίπου 1,2 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες, και ανήκουν σε περισσότερους από 28.000 Ροταριανούς ομίλους σε ολόκληρο το κόσμο.
  • Οι Ροταριανοί συναντώνται κάθε εβδομάδα για να χαρούν τη συναδέλφωση και να συζητήσουν ενδιαφέροντα και ενημερωτικά προγράμματα σχετικά με θέματα τοπικού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Τα μέλη του αποτελούν ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινότητάς του.
  • Οι Ροταριανοί σχεδιάζουν και υλοποιούν μία αξιοσημείωτη ποικιλία ανθρωπιστικών, εκπαιδευτικών και μορφωτικών προγραμμάτων ανταλλαγών που αφορούν το τρόπο ζωής των ανθρώπων στη κοινότητά τους και σε ολόκληρο το κόσμο.
  • Το Ρόταρυ είναι το Ροταριανό Ίδρυμα, το οποίο κάθε χρόνο χορηγεί περίπου 90 εκατομμύρια δολλάρια Η.Π.Α. για διεθνείς υποτροφίες, μορφωτικές ανταλλαγές και μεγάλα και μικρά ανθρωπιστικά προγράμματα που βελτιώνουν τη ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Ρόταρυ θεωρείται ευρέως, ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός χορηγός σε διεθνείς μορφωτικές υποτροφίες παγκοσμίως.
  • Το Ρόταρυ είναι το Πόλιο-Συν, η υπόσχεση του Ρόταρυ, που σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς υγείας, καθώς και Ιδρύματα (π.χ. Bill and Melinda Gates) έχει στόχο την εκρίζωση της πολιομυελίτιδας. Περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν εμβολιασθεί κατά της πολιομυελίτιδας μέσω των δωρεών Πόλιο-Συν.