«Μία Ελιά – Μία Χρονιά» – 110 χρόνια Rotary

«Μία Ελιά – Μία Χρονιά» – 110 χρόνια Rotary