Ομιλία για τα μικροκύματα στη ζωή μας

Τα μικροκύματα αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα του Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος. Εν τούτοις οι εφαρμογές οι οποίες στηρίζονται σε αυτό είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις σημαντικές εφαρμογές τους: Ραντάρ για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, προσέγγισης αεροδρομίων, διεύθυνσης βολής και κατεύθυνσης βλημάτων, για εκπομπή επίγειου τηλεοπτικού σήματος (UHF), στην εκπομπή δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος, αλλά και στις δορυφορικές επικοινωνίες γενικότερα. Εφαρμόζονται επίσης στην κινητή τηλεφωνία, στην εφαρμογή Wi-Fi, στο πρότυπο ανταλλαγής αρχείων Bluetooth, αλλά και στους φούρνους μικροκυμάτων καθώς οι μικροκυματικές συχνότητες αλληλεπιδρούν με την ύλη.

Στην παρουσίαση αυτή αναλύονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του Ραντάρ, της κινητής τηλεφωνίας και του φούρνου μικροκυμάτων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη παρουσίαση.

Ομιλία για τα μικροκύματα στη ζωή μας

280915_01