Ομιλία ιατρού κ. Κων/νου Βάσση 1-10-18

Ο ιατρός κ. Κων/νος Βάσσης μας ενημέρωσε για το θεσμό του Οικογενειακού
Ιατρού