Ομιλία κας Κωνσταντίνας Κόντογλη: “Από την επιφάνεια στο βάθος, 16ος – 17ος αιών”