ΟΜΙΛΙΑ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΠ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 ο Ομότιμος Καθηγητής του Παν/μίου Πατρών κ. Θεόδωρος
Γεωργιάδης πραγματοποίησε ομιλία στο ΡΟ Πάτρα με θέμα:
«Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος: Μύθοι και πραγματικότητα»
Η πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική Ομιλία του κ. Γεωργιάδη εντυπωσίασε το
πολυπληθές ακροατήριο με επακόλουθο το πλήθος των ερωτήσεων και την ενδιαφέρουσα
συζήτηση που ακολούθησε.