Ομιλία της κας Χριστίνα Κόκκοτα με θέμα “ Το βιβλίο άλλοτε και τώρα: Από την κουλτούρα του χειρογράφου στην παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα του ηλεκτρονικού (e-book).”

Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 προσκεκλημένη στην συνάντησή μας ήταν η Φιλόλογος και Θεατρολόγος κα Χριστίνα Κόκκοτα. Το θέμα της ομιλίας της ήταν: “ Το βιβλίο άλλοτε και τώρα: Από την κουλτούρα του χειρογράφου στην παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα του ηλεκτρονικού (e-book).”

Η ομιλία της κυρίας Κόκκοτα ήταν μία διαδρομή στους θεμελιώδεις σταθμούς της εξέλιξης του βιβλίου, από την παράδοση του χειρογράφου και τους περιορισμούς που έθετε στη γνώση, έως τη διάδοση του εντύπου με την ανακάλυψη της τυπογραφίας, με έμφαση στη ψηφιοποίηση του βιβλίου στις μέρες μας και στα επιχειρήματα, που διατυπώνονται εκατέρωθεν, τόσο από τους υποστηρικτές του παραδοσιακού όσο και από εκείνους του ηλεκτρονικού. Έγινε τέλος αναφορά στην εμπορευματοποίηση του βιβλίου και την υποταγή του στους αμείλικτους κανόνες της αγοράς.

Η κα. Κόκκοτα στο βήμα

Η κα. Κόκκοτα στο βήμα και το ακροατήριο

Η γνωστή για την ορθοφωνία και τη σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας κ. Κόκκοτα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρεθέντων Ροταριανών και φίλων, όπως φάνηκε και από την συζήτηση που ακολούθησε. Την ευχαριστούμε θερμά!

Θανάσης Βόμβας
Πρόεδρος ΡΟ Πάτρα

Γιώργος Σταυρόπουλος
Γενικός Γραμματέας

110416_00