Όμιλία του πΔ Γεώργιου Κατσίλα – «Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων»