Ο τΠρόεδρος ροτ. Θανάσης Σταυρόπουλος στο βήμα

Ο τΠρόεδρος ροτ. Θανάσης Σταυρόπουλος στο βήμα

Ο τΠρόεδρος ροτ. Θανάσης Σταυρόπουλος στο βήμα