Ιστορική θεία λειτουργία στη Σμύρνη μετά από έναν αιώνα