«Πώς συνάντησα την αδερφή μου!» Μετάφραση Άννα Γουρζή.

«Πώς συνάντησα την αδερφή μου!» Μετάφραση Άννα Γουρζή.