Το πρόγραμμα για το «Σεμινάριο Ροταριανής Ενημέρωσης» με οργανωτή τον Όμιλό μας .

Αγαπητοί Ροταριανοί, αγαπητοί φίλοι μας

Σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα για το «Σεμινάριο Ροταριανής Ενημέρωσης» με οργανωτή τον Όμιλό μας . 

Σεμινάριο Ροταριανής Ενημέρωσης στην ΠΑΤΡΑ

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως

Με θερμούς Ροταριανούς Χαιρετισμούς

Κωνσταντίνος Ξένος       Γεώργιος Ραγκαβάνης

Πρόεδρος                       Γραμματέας