Οι ροταριανοί Gilbert Garcia και Martha Correa de Garcia στο Ροταριανό Όμιλο Πάτρα

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το ζεύγος των Ροταριανών Gilbert Garcia και Martha Correa de Garcia του Ροταριανού Ομίλου Santa Barbara. Η επίσκεψη του ζεύγους έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης πόλεων του Ροταριανού Ιδρύματος με σκοπό την ενημέρωση για τη πρόοδο, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο θεσμός της αδελφοποίησης στη πόλη της Πάτρας και την οικονομική της ανάπτυξη. Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο ροταριανός Gil Garcia αντάλλαξε απόψεις και μοιράστηκε τις εμπειρίες του με τα μέλη του ομίλου σε ένα φιλικό και συνεργατικό κλίμα.

Ευχαριστούμε θερμά το ροταριανό ζεύγος για τη τιμή που μας έκανε και ελπίζουμε να καταφέρουμε σύντομα να τους επισκεφτούμε με τη σειρά μας στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας.

Οι ροταριανοί Gilbert Garcia και Martha Correa de Garcia στο Ροταριανό Όμιλο Πάτρα

280915_00