Ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα και το City Unity College ξεκίνησαν μια δυναμική συνεργασία.

Στα πλαίσια των δράσεων κατά του αναλφαβητισμού, όπως έχει οριστεί από την UNESCO και καθιερωθεί από το Διεθνές Ροταρυ, ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα και το City Unity College ξεκίνησαν μια δυναμική συνεργασία, δεδομένου ότι η γνώση είναι το “κλειδί” για μια καλύτερη κοινωνία.

Ο κύριος σκοπός της συνεργασίας του ΡΟ Πάτρα και του New Unity College είναι η επιστημονική γνώση, η έρευνα, η δια βίου μάθηση, η επαγγελματική εξέλιξη (θεμελιώδεις αρχές σε ένα παγκόσμιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον), τόσο των μελών του Ροταριανού ομίλου Πάτρα, όσων και των συγγενών αυτών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα.

Στηρίζουμε έμπρακτα όλους τους «σπουδαστές μέλη» μας, αλλά και τον κάθε ένα ξεχωριστά, έτσι ώστε να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να ανακαλύψουν δεξιότητες και ταλέντα και ταυτόχρονα να εξελίξουν τους προσωπικούς και εκπαιδευτικούς τους στόχους.