Μέλη του ΡΟ Πάτρα, του ΝΟΠ και του Ερυθρού Σταυρού κατά την παράδοση της δωρεάς