Ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα συνεχίζει την δράση του για την προστασία του Δασικού μας πλούτου

Ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα συνεχίζει την δράση του για την προστασία του Δασικού μας πλούτου και του περιβάλλοντος γενικότερα. Μετά την κατασκευή της Δεξαμενής Πυρόσβεσης για την  τροφοδοσία  των Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων στον Κρίνο Αχαΐας και την δωρεά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού στο  ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ προχώρησε σε μία ακόμη δράση στον τομέα αυτόν.

Συγκεκριμένα o Όμιλος Εταιρειών Ραγκαβάνης και ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα ανταποκρινόμενοι σε αίτημα της νέο ιδρυθείσας 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με έδρα την Πάτρα, προχώρησαν στην δωρεά  υλικών και εξοπλισμού γραφείου (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καρέκλες γραφείου κλπ), για τις ανάγκες της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι τον ροτ. Γιώργο Ραγκαβάνη ο οποίος πάντοτε πρωτοστατεί και συνεπικουρεί τις δράσεις του Ρ. Ομίλου Πάτρα.

—————————————————————————————————————————

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πάτρα, 11-05-2022

Προς

Ragavanis Group of Companies

Rotary Patras

Ευχαριστούμε τον όμιλο Rotary Patras και τον χορηγό Ragavanis Group of Companies, για την προμήθεια και διάθεση υλικών και εξοπλισμού γραφείου (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καρέκλες γραφείου κλπ), για τις ανάγκες της νέο ιδρυθείσας 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με έδρα την Πάτρα.

Ευελπιστούμε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις που υπάρξουν στο μέλλον, θα συνεχιστεί η εποικοδομητική μας συνεργασία. Σας ευχόμαστε εκπλήρωση στόχων και προσδοκιών σας.

Μετά τιμής

Νικόλαος Π. Ρουμελιώτης

Υποστράτηγος Π.Σ.