Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΟ

Ο Καθ. κ. Μπάρλος στο βήμα