Σας ευχαριστούμε!

Το αίτημά σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρας σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον.