Ο Διοικητής παραδίδει τη Χάρτα Αναγνώρισης στον Πρόεδρο του Ομίλου Ρόταρακτ Πατρών

Ο Διοικητής παραδίδει τη Χάρτα Αναγνώρισης στον Πρόεδρο του Ομίλου Ρόταρακτ Πατρών