Και η αναμνηστική φωτογραφία Ροταριανών και μελών του Ρόταρακτ

Και η αναμνηστική φωτογραφία Ροταριανών και μελών του Ρόταρακτ