Ο Πρόεδρος του ΡΟ Πάτρα Ντίνος Ξένος στο χαιρετισμό του

Ο Πρόεδρος του ΡΟ Πάτρα Ντίνος Ξένος στο χαιρετισμό του